vak

Felvételi információk

Felvételi követelmények

 1-2. osztály (jelenlegi nagycsoportos óvodások és 1. osztályosok)

Hozott anyag:

5 magyar népdal vagy gyermekdal éneklése szöveggel.

A felvételi során elforduló feladattípusok:

– kiscsoportos és önálló éneklés

– rövid, néhány ütemes egyszerűbb ritmus visszatapsolása

– egyszerű dallam-részlet visszaéneklése

Értékelési szempontok:

A meghallgatás során figyeljük a gyermek éneklési készségét, hangi adottságait, ritmusérzékét, muzikalitását.

3-4. osztály (jelenlegi 2-3. osztályosok)

Hozott anyag:

10 magyar népdal vagy gyermekdal éneklése szöveggel és szolmizálva. (A dalok címét vagy kezdősorát kérjük szépen egy lapon feltüntetni.)

A felvételi során elforduló feladattípusok:

– önálló éneklés

– néhány ütemes ritmus visszatapsolása (előfordulhat egész, fél, negyed, nyolcad érték és szinkópa)

– egyszerű dallam visszaéneklése

– többszólamú gyakorlatok éneklése más felvételizőkkel

Értékelési szempontok:

A meghallgatás során figyeljük a gyermek éneklési készségét, hangi adottságait, intonációját, a többszólamúság iránti fogékonyságát, ritmusérzékét, muzikalitását.

5-7. osztály (jelenlegi 4-6. osztályosok)

Hozott anyag:

10 magyar népdal éneklése szöveggel és szolmizálva. (A dalok címét vagy kezdősorát kérjük szépen egy lapon feltüntetni.)

A felvételi során elforduló feladattípusok:

– önálló éneklés

– néhány ütemes ritmus visszatapsolása (előfordulhat tizenhatod, nyújtott és éles ritmus, triola is)

– dallam visszaéneklése (szolmizálva is!)

– többszólamú gyakorlatok éneklése más felvételizőkkel

– egyéb zenei ismeretek (pl. hangnemek megnevezése 2#, 2 b-ig, kulcsok felismerése, zenei szakkifejezések ismerete)

Értékelési szempontok:

A meghallgatás során figyeljük a gyermek éneklési készségét, intonációját, hangi adottságait, a többszólamúság iránti fogékonyságát, ritmusérzékét, muzikalitását és elméleti tudását.

A felvételi helye:

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (II. kerület, Marczibányi tér 1.), a Magyar Rárdió Gyermekkórusának próbaterme (3. emelet)

A felvételi ideje:

– 1. osztályba való jelentkezők esetén: 2019. március 18-19., 14.00-17.00 (előzetes beosztás szerint)

– felsőbb évfolyamokba jelentkezés esetén: 2019. április 15-16., 14.00-17.00 (előzetes beosztás szerint)

Az 1. osztályba való jelentkezést 2019. március 5-ig fogadjuk az iskola honlapjáról (www.kodaly-bp.sulinet.hu) letölthető jelentkezési lapon.

A jelentkezési lap itt is elérhető:  Gyermekkórus jelentkezési lap

Annak érdekében, hogy mind a szülők, mind a gyermekek eldöntsék, érdekli-e őket e Gyermekkórus tevékenysége, több alkalommal ismerkedő délutánokat szervezünk.

2018. október 8-tól minden hétfőn 17.00 órai kezdettel zeneóvodai foglalkozásokat tartunk nagycsoportos óvodások számára. A „Ki játszik körbe?“ című játékos készségfejlesztést, az ének-zene meghallgatásra való felkészítést vezeti Vargáné Körber Katalin és Pankotainé Puskás Gyöngyi ének-zenetanárok. Jelentkezni folyamatosan lehet a foglalkozást vezető ének-zenetanároknál a helyszínen.

Ezeken a hétfői alkalmakon kívül még egy alkalommal játszóházat szervezünk a leendő tanítókkal:

     2019. február 16. Tavaszváró

Minden évben megrendezzük a nagycsoportosok találkozóját. Idén, a XII. Óvodás Fesztivált 2019. március 9-én tartjuk. A programban szerepel színházi előadás, játék, kézműves foglalkozás, közös tánc és az iskolánkban tanuló hangszeres tanulók koncertje.

Ebben a tanévben még három alkalommal engedünk betekintést a közismereti munkánkba. A leendő osztálytanítók az alábbi napokon 8.15 órától várják a szülőket és gyerekeket nyílt órákra:

  • 2019. január 22. – kedd
  • 2019. február 19 – kedd.
  • 2019. március 5. – kedd

Az iskolánkban működő zeneiskola is tart nyílt napot, melynek időpontja

2019. február 19., kedd, 14.00 órától 17.00 óráig.

A hangszerek csodálatos világa” címmel hangversenysorozatot is hirdettünk, ezek az alkalmak a következők:

  • Hangszerek Farsangja – 2019. február 7. de. 10:00, 10.40, (11.20)
  • Tavaszhívogató – 2019. február 28. de. 10:00, 10.40, (11.20) 

Az előadások óvodás csoporttal és egyénileg  is látogathatók. Helyszín: iskolánk Kodály terme. A hangversenyeken iskolánk hangszeres  növendékei játszanak. Kérjük, a részvételi szándékot a hangverseny előtt 4 nappal telefonon jelezzék. (061 212 5680/212 4185)

A Magyar Rádió Gyermekkórusa iránt érdeklődő magasabb évfolyamos gyermekeket és szüleiket a Nagykórus nyílt kóruspróbáján várjuk szeretettel 2019. február 22-én (pénteken) 14.15 és 15.00, valamint 15.15 és 16.00 óra között.

Helyszín: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest, 2. kerület, Marczibányi tér 1.), a Magyar Rádió Gyermekkórusának próbaterme (3. emelet)