vak

Következő koncertjeink

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek programja a 2022/2023-es koncertévadra

Jegyvásárlás a jegymester.hu weboldalon, 2022. július 1-től!

2022. SZEPTEMBER 9., PÉNTEK, 20:00
JÉZUS SZÍVE JEZSUITA TEMPLOM

Kodály 140 – 1. koncert
Horatii Carmen
Cohors generosa
Pange lingua
Laudes organi
A 114. genfi zsoltár
Adventi ének
Stabat Mater
Miserere
I Will Go Look For Death
Sirató ének
Missa brevis

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara
Horváth Márton Levente – orgona

A Magyar Rádió Énekkara és Gyermekkórusa hatrészes Kodály-sorozatában nagyszabású remekművek és ritkábban hallható különlegességek szólalnak meg. Az első koncerten az előbbit Kodály nevezetes Missa brevise képviseli. A Stabat Mater önmagában reprezentálja a fiatal és az idős zeneszerzőt, hiszen a mű első változata még 1898-ban keletkezett, a komponista nagyszombati diákként, tizenhat évesen írta. Több mint hat évtizeddel később, a kőbányai Szent László-templom plébánosa kérésére dolgozta át. A sorozat nyitóestjén hangzik el Kodály utolsó befejezett műve, a Laudes organi, melyet egy amerikai orgonista-társaság felkérésre szerzett, alaptémája egy 12. századi gregorián dallam.

Jegyár: 2.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. SZEPTEMBER 16., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 1.
Giovanni Battista Pergolesi: Sinfonia harsonára és zongorára
Káip Róbert – harsona, Káip-Prunyi Adrienn – zongora

Franz Danzi: g-moll kvintett, op. 56 no. 2
Drahos Rebeka – fuvola, Kozár Melinda – oboa, Reé György – klarinét, Jankó Attila – fagott, Fretyán Dávid – kürt

Ludwig van Beethoven: Pápaszem duó
Máté Győző – brácsa, Amirás Árpád – cselló

Schubert: Notturno, D. 897
Fenyvesi Andrea – hegedű, Puskás Zsolt – cselló, Kereskedő Tamás – zongora

Johann Georg Lickl: Cassazione, op. 26
Soós Levente – oboa, Szepesi János – klarinét, Pfujd Zsanett – fagott, Varga Zoltán – kürt

Saint-Saëns: Fantázia hegedűre és hárfára, op. 124
Nyári László – hegedű, Bábel Klára – hárfa

Kovács Zoltán: Fuvolaötös
Hegyesi Gabriella – fuvola, Fenyvesi Andrea – hegedű
Fejérvári János – brácsa, Amirás Árpád – cselló
Fervágner Csaba – nagybőgő

Johannes Brahms: G-dúr vonósötös, op. 111
Csonka Balázs – hegedű, Kovács Péter – hegedű, Fajd Gergő – brácsa, Madák Katalin – brácsa, Háry Péter – cselló

Jegyár: 1.200 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. SZEPTEMBER 22., CSÜTÖRTÖK, 20:00
SZILÁGYI DEZSŐ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM

Kodály 140 – 2. koncert
Ének Szent István királyhoz
Jövel, Szentlélek Úristen
Első áldozás
Sík Sándor Te Deuma
Jézus és a kufárok
Miatyánk
Napének
An Ode for Music
Liszt Ferenchez
Norvég lányok
Akik mindig elkésnek
Media vita in morte sumus
Este
Öregek
A 121. genfi zsoltár
Szép könyörgés

Vezényel: ifj. Sapszon Ferenc
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara

„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” – vallotta Kodály. Az Óda a muzsikához
(An Ode for Music) című kórusművét az Írországban évről évre megrendezett Corki Nemzetközi Kórusfesztiválra komponálta. Szövegét a 18. századi költő, William Collins The Passions (A szenvedélyek) című költeményéből állította össze. A mű második szakaszába azonban három sort beszúrt egy dalból, amely Shakespeare VIII. Henrik című drámájának 3. felvonásában szerepel: „Orpheus lant-húrja szólt: lomb, fagyos bérc meghajolt, hallva bűvös énekét.” Kodály szerint „aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon”, Shakespeare ugyanezt így fogalmazta meg: „Ének, édes hatalom: tőle minden fájdalom mély álom vagy síri csend.”

Jegyár: 2.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. SZEPTEMBER 24., SZOMBAT 18:00
ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, AULA MAGNA

Kodály 140 – 3. koncert

Palánták
Juhásznóta
Nyulacska
Szolmizáló kánon
Jézus és a gyermekek

Nagykórus
Öt Tantum ergo

Palánták
Angyalkert – népi játék

  1. Kecskejáték
  2. Tyúkozás
  3. Gyertyajáték
  4. Bent a bárány, kint a farkas
  5. Vásárosdi

Nagykórus
Az éneklő ifjúsághoz
Kár!
Arany szabadság
Villő
Katalinka
Lengyel László
Pünkösdölő

Vezényel: Dinyés Soma és Vargáné Körber Katalin
Közreműködik a Magyar Rádió Gyermekkórusa
Orgonán közreműködik: Dr. Szabó Balázs

Kodály Zoltán gyermekkari műveiből egy nagyon változatos keresztmetszetet hallhatnak az egészen rövid,  emlékkönyvekbe szánt ujjgyakorlatoktól a legnépszerűbb, hosszabb remekművekig, felölelve az egyházi, orgonakíséretes műveket és a legkisebbeknek írt népijátékokat is.

Jegyár: 2.500  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. SZEPTEMBER 26., HÉTFŐ, 19:30
ZENEAKADÉMIA Nagyterem

Dohnányi-bérlet 1.
Bartók: Táncszvit, Sz. 77, BB. 86
Bartók: Scherzo zongorára és zenekarra, Op. 2, BB. 35
R.Strauss: Burleszk zongorára és zenekarra
R.Strauss: Don Juan, Op. 20

Vezényel: Kovács János
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Fejérvári Zoltán (zongora)

Bartók fiatalkori zongoraverseny-tétele – talán nem függetlenül Strauss ugyancsak fiatalkori, hasonló apparátust foglalkoztató művétől – eredetileg a Burleszk címet viselte volna. Bartók később már Scherzo címen tervezte bemutatni és közreadni. A darabnak azonban viszontagságosan alakult a sorsa, mind a bemutatója, mind a kompozíció publikálása elmaradt. A kompozíció kottája hosszú évtizedeken át lappangot, s csak a zeneszerző halála után került elő. Kiderült, hogy a korai Bartók-darabok közül épp a Scherzo mutat igen sok előremutató elemet. „Táncfantázia, amely hol a maga zenei anyagának verbunkos-csárdás származását hangsúlyozza, hol – a hangszerelés, a beállítás révén – már egy különös, groteszk, reális-irreális világba ragadja hallgatóját. Hogy ez az utóbbi hang inspirálói közé számíthatja Richard Strauss Burleszkjét, szinte természetes” – írta Kroó György.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. OKTÓBER 1., SZOMBAT, 19:30
OLASZ KULTÚRINTÉZET

Kodály 140 – 4. koncert
Zrínyi szózata
Az 50. genfi zsoltár
Semmit ne bánkódjál
Psalmus Hungaricus

Vezényel: Pad Zoltán, Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán) és Gyermekkórusa (vezető karnagy: Dinyés Soma)
Fekete Attila (tenor)

A Kodály Zoltán kórusműveiből álló sorozat negyedik koncertjének műsora a reformáció gondolati körében mozog. A Psalmus Hungaricust egy 16. századi református prédikátor zsoltárparafrázisa ihlette, a Szkhárosi Horvát András Vigasztaló éneke nyomán írt darab akár e nagy mű párdarabja is lehetne, a „keserű indulattól a szelíd könyörgésig hullámzó érzelmi gazdagsága hasonló a Psalmus hangvételéhez” – írta Ordasi Péter. Természetesen ilyen míves kompozícióról egykoron „nem is álmodhattak a régi református kollégiumok dalos kedvű hajdani diákjai. Az új kórusmű régi-régi magyar dallamot vesz hatalmas költészetének szárnyaira: Szkhárosi Horvát András Semmit ne bánkódjál… kezdetű énekét. Csodálatos muzsika ez az új
Kodály-zsoltár, a legtisztább, legnemesebb hang, mely barbár napjainkban megcsendülhet” – írta Tóth Aladár.

Jegyár: 2.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. OKTÓBER 10., HÉTFŐ, 20:00
MÁTYÁS-TEMPLOM

Anno Sacri 1. – Róma, 1707., „Händel Rómában”
Händel: Nisi Dominus
Händel: Salve Regina
Händel: Dixit Dominus

Vezényel: Václav Luks
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
Ducza Nóra (szoprán), Ballabás Alíz (szoprán), Csapó József (kontratenor), Sebők Attila (tenor), Hámori Szabolcs (basszus)

1707 júliusában, a római Santa Maria in Montesanto templomban három Händel-kompozíció hangozott el. Július 13-án a Nisi Dominus, 16-án a Dixit Dominus, majd 19-én a Salve Regina. A koncertek létrejöttét a befolyásos Colonna család támogatta. E három mű Händel különösen termékeny itáliai éveinek kimagasló egyházzenei munkája közé tartozik, némelyikből évek múltán is szívesen vett át hosszabb-rövidebb részleteket. A Dixit Dominus zsoltár-megzenésítés anyagai például nem kevesebb, mint tíz később komponált műben bukkannak fel. A római templomok zenei pompájáról sokat elárul, hogy például a Nisi Dominus zsoltárkompozícióban Händel kettős kórust és kettős vonószenekart írt elő, ami az ő esetében ritkaságnak számított.

Jegyár: 3.000 (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. OKTÓBER 21., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 2.
Saint-Saëns: Tarantella, op. 6
Simon Dávid – fuvola, Reé György – klarinét, Granik Anna – zongora

Henriette Renié: Trió hárfára, hegedűre és csellóra
Tóth Gabriella – hegedű, Cseh Zoltán Attila – cselló, Bábel Klára – hárfa

Francis Poulenc: Szonáta
Drahos Rebeka – fuvola, Szabó Marcell – zongora

François Devienne: g-moll kvartett fagottra és vonósokra, op. 73 no. 3
Igaz Andrea – hegedű, Cs. Nagy Tamás – brácsa, Amirás Árpád – cselló, Pfujd Zsanett – fagott

Jean Françaix: Kvintett fuvolára, hárfára és vonóstrióra
Varga Fruzsina – fuvola, Csonka Balázs – hegedű, Máté Győző – brácsa, Amirás Árpád – cselló, Bábel Klára – hárfa

Jegyár: 1.200 (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. OKTÓBER 27., CSÜTÖRTÖK, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Vásáry Tamás Schubert-sorozata 1.
Schubert: 1. szimfónia, D-dúr, D. 82
Schubert: 3. szimfónia, D-dúr, D. 220
Schubert: 5. szimfónia, B-dúr, D. 485

Vezényel: Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Vásáry Tamás Schubert-sorozatában a korszakos remekművek között számos, ritkán hallható kompozícióval is találkozhatunk. A ciklus első koncertjén a zeneszerző korai szimfóniáiból hangzik el három, melyek 1813 és 1816 között keletkeztek, tehát egy 16-19 éves zseni darabjai. Schubert legelső szimfóniáit a bécsi piarista kollégium diákzenekara számára írta, melyben hegedült, illetve karmesterkedett is, így az együttes repertoárját rendkívül alaposan, belülről ismerte. „Megrázott, anélkül hogy tudnám, miért. A menüett magával ragadó, és a trió olyan, mintha az angyalok is énekelnének benne” – jegyezte fel naplójában Mozart g-moll szimfóniájáról. S hogy mennyire mélyen átitatódott ezzel a zenével, arra ékes bizonyíték 5. szimfóniájának menüettje.

Jegyárak:  8.000/7.000/5.000/3.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

Ismétlő koncert: 2022. október 28. péntek, 19:00, Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér

2022. NOVEMBER 11., PÉNTEK, 19:30
MÜPA – BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Lehel-bérlet 1.
Dohnányi: Amerikai rapszódia, op. 47
Dohnányi: Konzertstück, op. 12
Webber: Requiem

Vezényel: Káli Gábor
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
Fenyő László (cselló), Kolonits Klára (szoprán), László Boldizsár (bariton)

Dohnányi Ernő pályája utolsó időszakában, az Egyesült Államokban írta Amerikai rapszódia (1953) című nagyzenekari kompozícióját, melyben – ahogy ő fogalmazott – amerikai népdalok alkotnak nagyobb formát, „éppen úgy, ahogy Liszt Magyar rapszódiáiban”. A feldolgozott dallamok közül a The Wayfaring Stranger (A kóbor idegen) című dal vált a kompozíció központi elemévé, ezzel reflektált Dohnányi sajátos, emigráns helyzetére. A fél évszázaddal korábban, gordonkára és zenekarra írt Konzertstück is rendelkezik személyes indíttatással, a zeneszerző a csellón kiválóan játszó édesapjára emlékezett e műben. Az 1985-ben, világsztárok közreműködésével bemutatott Requiem is tisztelgés: a világhírű musical-szerző a néhány évvel korábban elhunyt orgonista-zeneszerző édesapa, William Lloyd Webber emlékére írta.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.000/2.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. NOVEMBER 16., SZERDA 20:00
MAGYAR ZENE HÁZA

Mozartissimo
Mozart: g-moll szimfónia, No. 25, K.183
Mozart: B-dúr Rondó, K.269
Csajkovszkij: Szvit No. 4, „Mozartiana”, op. 61

Vezényel: Dobszay Péter
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Osztrosits Éva (hegedű)

A 19-20 éves Mozart viszonylag rövid idő alatt több hegedűversenyt komponált. A B-dúr rondó is ebbe a vonulatba illeszkedik, 1776-ban, egyik kiváló salzburgi kollégájának, a hegedűművész Brunettinek ajánlotta és alternatív tételnek szánta B-dúr hegedűversenyéhez. Manapság inkább önálló darabként tűnik fel, ezúttal a nagyszerű fiatal hegedűművész, Osztrosits Éva adja elő. A koncert második részében a romantika leginkább mozarti karakterű muzsikusától, Csajkovszkijtól egy egészen különleges lelkületű Mozart-hommage hangzik el, mely rendkívül meglepő módon még egy kortárs komponistára, Lisztre is reflektál.

Jegyár: 3.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. NOVEMBER 18., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 3.
Ludwig van Beethoven: C-dúr duó oboára és angolkürtre, WoO 27
Soós Levente – oboa, Kozár Melinda – angolkürt

Wolfgang Amadeus Mozart: g-moll vonósötös, K. 516
Fenyvesi Andrea – hegedű, Tóth Gabriella – hegedű, Fejérvári János – brácsa, Bíró-Érsek Lilla – brácsa, Nagy Judit – cselló

Robert Schumann: Adagio és allegro, op. 70
Háry Péter – cselló, Szabó Marcell – zongora

Ludwig van Beethoven: c-moll hegedű-zongora szonáta, op. 30 no. 7
Nyári László – hegedű, Balog József – zongora

Jegyár: 1.200 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. NOVEMBER 22., KEDD, 19:30
ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AULA MAGNA

Sapszon-bérlet 1.
Poulenc: Sept chansons
Elgar: Four Choral Songs, op. 53
Hindemith: Six chansons
Rautavaara: Halavan himmean alla (In the Shade of the Willow)
Brahms: Fünf Gesänge, op. 104

Vezényel: Szabó Sipos Máté
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara

Olyan világirodalmi nagyságok költeményeire írt kórusművek szólalnak meg Szabó Sipos Máté és a Magyar Rádió Énekkarának estjén, mint Rilke, Rückert, Byron, Apollinaire vagy Éluard. A felhangzó kompozíciók legtöbbje a komponisták legszemélyesebb, lírai, gyakran igen nosztalgikus hangütésű művei közé tartoznak, s nem mellesleg kivételes feladatok elé állítják a kórusokat. Edward Elgar, több mint száz éve befejezett kórusciklusa például egészen meglepő zenei megoldásokkal él, melyek nemcsak a maguk idejében, de ma is csak a legfelkészültebb énekkarok előadásában válnak élményszerűvé.

Jegyár: 2.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. NOVEMBER 28., hétfő, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Dohnányi-bérlet 2.
Ravel: Pavane egy infánsnő halálára
Debussy: Két tánc
Saint-Saëns: Koncertdarab hárfára és zenekarra, op. 154
Debussy: A kiválasztott hölgy – La Damoiselle Elue
Ravel: La Valse

Vezényel: Kovács János
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
Vigh Andrea (hárfa), Kriszta Kinga (szoprán), Vörös Szilvia (mezzoszoprán)

A francia szerzők finom, érzékeny hangvételű darabjaiból álló koncerten olyan kiváló művésznők lépnek színpadra, mint a hárfaművész Vigh Andrea vagy Kriszta Kinga és Vörös Szilvia operaénekesek. Debussy fiatalkori, egészen különleges hangvételű, ritkán hallható művét, „A kiválasztott hölgy” című kantátát így akár az est mottójának is tekinthetjük. A koncerten meghatározó szerepet játszanak majd a táncok – legyenek azok régiek, újak vagy csak pusztán elképzeltek –, illetve különleges szólóhangszerként a hárfa, mely Debussy és Saint-Saëns darabjaiban kerül a zenei események centrumába. Utóbbi szerző műve a komponista kései darabja, 1918-ban fejezte be.

Jegyárak:  6.000/5.000/4.000/3.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. DECEMBER 6., KEDD, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Vásáry Tamás Schubert-sorozata 2.
Schubert: 4. szimfónia, c-moll, „Tragikus”, D. 417
Schubert: Asz-dúr mise, D. 678

Vezényel: Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
Szemere Zita (szoprán), Fürjes Anna Csenge (mezzoszoprán), Brickner Szabolcs (tenor), Hámori Szabolcs (basszus)

Amikor Schubert hozzáfogott 4. szimfóniájához, a tizenkilenc éves zeneszerző már túl volt jónéhány műfajteremtő dal, egyházzenei kompozíció, számos kamaradarab megírásán. Az ifjú komponista felfoghatatlan alkotói termékenysége egyedül Mozartéhoz hasonlítható. A c-moll szimfónia alcíme – „Tragikus” – magától Schuberttől származik, ám máig tisztázatlan, hogy valójában mire is szeretett volna e jelzővel utalni, ugyanis a darab alapkaraktere nélkülöz mindenféle tragikumot. A következő években mérséklődött Schubert alkotói lendülete, több műve félbehagyottan maradt, illetve hosszú időn át érlelődött. Ilyen például a nagyszerű, sok tekintetben formabontó ünnepi miséje, az Asz-dúr mise, melynek végső alakja három év alatt született meg, s mint oly sok nagyjelentőségű, monumentális Schubert-mű, ez a darab sem hangzott el a szerző életében.

Jegyárak: 8.000/7.000/5.000/3.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. DECEMBER 9., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 4.
Ladislas de Rohozinski: Suite bréve
Simon Dávid – fuvola, Fülöp Levente – brácsa, Bábel Klára – hárfa

Johannes Brahms: a-moll trió, op. 114
Szepesi János – klarinét, Háry Péter – cselló, Seleljo Irén – zongora

Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics: Szonáta brácsára és zongorára, op. 147
Fejérvári János – brácsa, Fejérvári Zoltán – zongora

Jegyár: 1.200  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. DECEMBER 11., VASÁRNAP 16:00
BUDAPEST MUSIC CENTER

A Magyar Rádió Gyermekkórusának adventi hangversenye

Vezényel: Dinyés Soma, Walter Judit, Vargáné Körber Katalin

„Az advent hangulatát idéző koncerten nem csak a Palánták szívderítő népi betlehemesében gyönyörködhetünk, hanem bepillantást adunk a gyermekkórus aktív zenei életébe is. Megmutatjuk, milyen öröm kamaracsoportokkal hangulatos karácsonyi motettákat énekelni, milyen felemelő érzés hallani a lelkes lányok és a mutáló fiúk bársonyos hangját az ifjúsági vegyeskari produkciókban. Nem utolsó sorban tehetséges hangszerszólistáink is megcsillantják tudásukat.”
– Dinyés Soma, vezető karnagy

Jegyár: 1.000  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)


2022. DECEMBER 13., KEDD, 19:30
MÜPA – BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Lehel-bérlet 2.
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, op. 23
Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen
Csajkovszkij: Francesca da Rimini, op. 32

Vezényel: Kovács János
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Dmitry Masleev (zongora)

Kovács János reprezentatív és népszerű műsort dirigál romantikus, orosz mesterek műveiből. Az est szólistája a 2015-ös moszkvai Csajkovszkij-verseny győztese, az elmúlt években a legkeresetteb sztárok sorába lépő Dmitry Masleev lesz, akit a magyar közönség szerencsésebb része hallhatott már idehaza is. Az orosz zongoraiskola legjobb hagyományait képviselő művész a kritika és a közönség egyértelmű tetszése mellett szerepel a világ legjelentősebb koncerttermeiben: a recenziók tévedhetetlen technikáját és játékának mély kifejezőerejét egyaránt felsőfokon méltatják: Csajkovszkij korszakos zongoraversenyének szólistájaként mindkettőt – kifejezőerejét és technikáját – megcsillogtathatja.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.000/2.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. DECEMBER 14., SZERDA 18:00
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

A Magyar Rádió Gyermekkórusának karácsonyi hangversenye

Vezényel: Dinyés Soma, Vargáné Körber Katalin
Orgonán és zongorán közreműködik: Dr. Szabó Balázs

A műsor felöleli több évszázad gyönyörű muzsikáját a karácsonyi ünnepkörből. Az ősi gregorián adventi himnusztól kezdve, Heinrich Fink motettáján keresztül, Hermann Schein és J. S. Bach azonos dallamot feldolgozó művein át jutunk el az advent homályából a karácsonyi fényességig. A Palánták népi betlehemesük előadásán kívül magyar karácsonyi dalokból énekelnek csokrot, a Nagykórus és a kamaraénekcsoportok pedig egy végtelenül széles palettán mutatják meg Halleintől Peruig, New Jerseytől Párizsig az ünneplő nemzetek karácsonyi énekeit.

Jegyárak: 3.000/2.500/2.000/1.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2022. DECEMBER 20., KEDD, 20:00
MÁTYÁS-TEMPLOM

Anno Sacri 2. – Leipzig 1722-1723
J.S. Bach: Darzu ist erschienen der Sohn Gottes, BWV 40
Graupner: F-dúr sinfonia, GWV 571
P. Telemann: Concerto for recorder in C major, TWV 51:C1
F. Fasch: D-dúr zenekari szvit, FaWV K:D2
S. Bach: Gloria in excelsis Deo, BWV 191

Vezényel: Pad Zoltán és Erik Bosgraaf
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara
Erik Bosgraaf (blockflöte), Zemlényi Eszter (szoprán), Thurnay Viola (alt), Megyesi Zoltán (tenor), Najbauer Lóránt (basszus)

Telemann visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Hamburgtól, Christoph Graupner vitája rendeződött darmstadti kenyéradó gazdájával, Fasch pedig már korábban visszalépett a pályázattól, így egyikőjük sem töltötte be 1723-tól a lipcsei Tamás-templom kántori állását – a városi tanács kénytelen volt megelégedni Johann Sebastian Bachhal; gyógyírt jelenthettek Graupner vigasztaló sorai: Bach „éppoly erős muzsikus az orgonán, mint amilyen szakértője az egyházi műveknek és a kórusdaraboknak, és olyan ember, aki becsületesen és megfelelően fogja ellátni a rábízott feladatokat”. Erik Bosgraaf a világ egyik legvirtuózabb és zenei kalandokra leginkább nyitott furulya- és blockflöte-játékosa, budapesti koncertjén a négy lipcsei aspiráns műveiből játszik, köztük egy hegedűversenyt saját átiratában.

Jegyár: 3.000 (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. JANUÁR 1., VASÁRNAP, 18:00
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Újévi nyitány 

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Zeneakadémia és az M5 közös koncertje

Vezényel: Oliver von Dohnányi
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Az elmúlt három évben a muzsika kedvelői a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjével indíthatták az újesztendőt január 1-jén este. A hangversenyt a közmédia tévé- és rádiócsatornái közvetítették, népszerű zeneműveket hallhattak Magyarország legkiválóbb karmestereinek irányításával. Először Vásáry Tamás, majd Kovács János, 2022-ben pedig Medveczky Ádám vezényelte az együttest és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal tehetségeit. Nem lesz ez másképp most sem, a pezsdítő dallamokat 2023 első napján Oliver von Dohnányi karmester dirigálja, a hangversenyt ismét a közmédia csatornái sugározzák.

Jegyárak: 12.000/10.000/8.000/5.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. JANUÁR 11., SZERDA, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

100 éve született Ligeti György – emlékkoncert
Ligeti: Román koncert
Ligeti: Hegedűverseny
Bartók: Concerto

Vezényel: Vajda Gergely
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Ábrahám Márta (hegedű)

„Bartók utolsó stílusfordulata volt a legradikálisabb: élete utolsó éveiben elkezdett teljesen tonálisan és konszonánsan írni (Concerto, 3. zongoraverseny). Ez sokakban felháborodást keltett, és Bartókot az új zene elárulójának nevezték. Aki azonban közelebbről megvizsgálja a műveket, annak be kell látnia, hogy szó sincs árulásról. Ezek a művek a modern zene csúcsai, a leegyszerűsödés, az átszellemültség, a klasszicizmus hasonlíthatatlan példái” –  írta Ligeti György. A korszakos alkotóra születésének centenáriumán egy korai és egy kései művének előadásával emlékezünk, mindkettő megkapó hitvallás népzenéről és bartóki örökségről. Ligeti Hegedűversenyének szólistája Ábrahám Márta, a művésznő a kompozíciót most játssza első ízben közönség előtt.

Jegyár: 3.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. JANUÁR 13., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 5.
Johann Sebastian Bach: G-dúr triószonáta, BWV 1039 (Tóth Benedek átirata)
Ur Bertalan, Varga Zoltán Mihály – vibrafon, Ujvári Ferenc – basszus marimba, Bábel Klára – hárfa

Jan Dismas Zelenka: Triószonáta no. 16
Soós Levente – oboa, Csizmadia András – oboa, Bettermann Jákob – fagott, Csuti Dávid – nagybőgő, Bene Róza – csembaló

Antonio Vivaldi: La Follia
Tóth Gabriella – hegedű, Radics Ádám – hegedű, Háry Péter – cselló, Mali Emese – csembaló

Carl Philippe Emmanuel Bach: d-moll triószonáta, H. 569, Wq. 145
Drahos Rebeka – fuvola, Hegyesi Gabriella – fuvola, Amirás Árpád – cselló, Bene Róza – csembaló

Johann Sebastian Bach: d-moll kettősverseny
Csonka Balázs – hegedű szóló, Kovács Péter – hegedű szóló, Igaz Andrea – hegedű, Lőrinczy Lívia Ilona – hegedű, Fazekas György – brácsa, Háry Péter – cselló, Lajcsik Dániel – nagybőgő, Bene Róza – csembaló

Jegyár: 1.200 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. JANUÁR 18., SZERDA, 19:30
MÜPA – BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Lehel-bérlet 3.
Ravel: Spanyol rapszódia
Saint-Saëns: Bevezetés és Rondo capriccioso
Hubay: Carmen fantázia
de Falla: A háromszögletű kalap – szvit, No. 1-2
Ravel: Bolero

Vezényel: Vajda Gergely
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Kelemen Barnabás (hegedű)

A mediterrán temperamentum, a spanyol életérzés uralja majd Kelemen Barnabás és a Rádiózenekar koncertjét. Csupa színpompás, magas hőfokon izzó kompozíció, köztük egy magyar szerző, a fiatal Hubay Jenő virtuóz koncertdarabja. Az eredetileg hegedűre és zongorára írt mű 1876-ban keletkezett, azaz közvetlenül Bizet operájának 1875-ös premierje után. A hegedűművész-zeneszerző 1880-ban Aggházy Károllyal közös párizsi koncertjén műsorra vette a Fantáziát, a közönség soraiban pedig ott volt a festő Munkácsy Mihály és Saint-Saëns, utóbbi nagyon meleg szavakkal nyilatkozott mindkettőjükről. Egy korabeli tudósítás szerint „a közönség ki nem fogyott a tapsolásból, s virtuóz hazánkfiai e hangverseny után most már a párizsi művész-világ elismert jelesei közt foglalnak helyet”.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.000/2.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. JANUÁR 20., PÉNTEK, 19:30
ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AULA MAGNA

Sapszon-bérlet 2.
Schumann: Négy kétkórusos ének, op. 141
Killmayer: Wie in Welschland lau und blau… – férfikarra
Schumann: Románcok nőikarra és zongorára, op. 69
Hosokawa: Lótuszvirág – vegyeskarra és ütősökre
Schumann: Románcok és Balladák

Vezényel: Philipp Ahmann
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)

Két 20-21. századi szerző műveinek társaságában Robert Schumann ritkán hallható kóruskompozícióit vezényli Philipp Ahmann. A nagyszerű német karnagy 2020 óta a Lipcsei MDR Rádió Kórusának vezetője. Korábban dolgozott az Észak-Német Rádió (NDR Hamburg) kórusával, valamint olyan együttesekkel, zenekarokkal, melyek vagy a reneszánsz, a barokk vagy a legújabb kor zenéjére specializálódtak. Ahmann nemcsak a kíséret nélküli kórusmuzsika világszerte elismert dirigense, hanem nagyszabású oratóriumok karmestereként is komoly elismerésnek örvend, néhány éve pedig operakarmesterként is bemutatkozhatott. Számos lemezfelvételt készített, Schumann- és Killmayer-darabokat felvonultató CD-jét (2019) őszinte lelkesedéssel fogadta a kritika.

Jegyár: 2.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023, JANUÁR 26., csütörtök, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Vásáry Tamás Schubert-sorozata 3.
Schubert: 6. szimfónia, C-dúr, D. 589
Schubert: 7. szimfónia, E-dúr, D.  729 (Brian Newbould hangszerelése)

Vezényel: Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Schubert E-dúr hangnemű 7. szimfóniája 1821 augusztusában született. A négytételes darab szerkezetét, illetve formáját tekintve befejezettnek tekinthető, ugyanakkor a mű hangszereléséből csak kevés készült el, a lassú bevezetés, illetve az első tétel gyors részéből száztíz ütem. Több mint ezer ütem „csak” a fő dallam, illetve annak többé-kevésbé kidolgozott kíséretéből áll, valamint néhány, a hangszerelésre vonatkozó jelzésből. A kompozíciót feltehetőleg operai tervei miatt tette félre Schubert. A darab kézirata egy ideig Mendelssohnnál volt, majd Angliába került. A művet többen is befejezték – John Francis Barnett 1881-ben, Felix Weingartner 1934-ben –, Vásáry Tamás Brian Newbould változatában (1980) adja elő.

Jegyárak:  8.000/7.000/5.000/3.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. FEBRUÁR 1., SZERDA, 10:00 és 11:30
MAGYAR ZENE HÁZA

„Ez aztán állati!” – Ifjúsági koncert
Respighi: A madarak (Gli Ucelli)
Saint-Säens: Az állatok farsangja

Vezényel: Kovács János
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Az állatok sajátos karaktere, hangja, mozgása, a lényükhöz kapcsolódó mondák, mesék, vagy épp egy-egy allegorikus-szimbolikus asszociáció évszázadok óta témát adtak és adnak ma is a zeneszerzőknek. Saint-Säens maskarás felvonulása, Az állatok farsangja örök kedvenc, nem csak maga a ciklus, de egy-egy tétele is a klasszikus zeneirodalom örökzöldje. A 20. században alkotó olasz Ottorino Respighi a madarak és a régi zene nagy rajongója volt, a Gli Ucelli (A madarak) című szvitjében mindkét szenvedélyének hódolhatott, hiszen olyan 17-18. századi műveket dolgozott fel, melyben a komponisták – például Pasquini vagy Rameau – a maguk korának stiláris eszközeivel ragadták meg egy-egy madárfajta valamilyen jellegzetes tulajdonságát.

2023. FEBRUÁR 8., SZERDA, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Dohnányi-bérlet 3.
Puccini: Krizantémok
Fauré: Pelléas és Mélisande – szvit
Rossini: Stabat Mater

Vezényel: Riccardo Frizza
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Maurice Maeterlinck drámája, a Pelléas és Mélisande a 19. század végi drámairodalom egyik különösen jellegzetes darabja, Debussy operát, Schönberg szimfonikus költeményt, Sibelius és Fauré színpadi kísérőzenét komponált a tragikus szerelmi történethez. Fauré-nak kevés ideje volt a mű megírására, „alig másfél hónapom van ehhez a sok zenéhez, még szerencse, hogy egy része már a fejemben van!” Várnai Péter írta Rossini Stabat Mater című darabjáról: „A 19. századi olasz egyházzenei stílus legnagyobb remeke Verdi Requiemje után. Ebben a műben nyoma sincs a Sevillai borbély vígoperai hangjának, harmóniai egyszerűségének, zenekari hangzásának. A Tell Vilmos emelkedettebb, súlyosabb, árnyaltabb világa fogadja a hallgatót”.

Jegyárak:  6.000/5.000/4.000/3.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. FEBRUÁR 15., SZERDA, 20:00
MAGYAR ZENE HÁZA

Debussy: Bergamasque szvit, L. 75 (orch. Gustave Cloëz & André Caplet)
Rodrigo: Andalúz concerto
Prokofjev: Klasszikus szimfónia, D-dúr, op. 25

Vezényel: Riccardo Frizza
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Csáki András, Girán Péter, Fellegi Dávid, Pavlovits Dávid (gitár)

Ami az olaszoknak a mandolin, a görögöknek a buzuki, az a spanyoloknak a gitár. A mediterrán hangulat egyik állandó „tartozéka” a szerelmesen epekedő, énekét pengetős hangszerrel kísérő énekes. S ha már gitár és Spanyolország: a 20. századi mester, Joaquín Rodrigo gitárra írt kompozíciói esszenciális módon ragadják meg a mediterrán világlátást és életérzést. A Rádiózenekar hangversenyén ezúttal nem a fülbemászó melódiáiról ismert gitárverseny, az Aranjuez concerto hangzik el, hanem egy vérpezsdítő boleróval induló és négy gitárost foglalkoztató nagyívű concerto, az Andalúz-koncert.

Jegyár:  3.000 Ft  (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. FEBRUÁR 17., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 6.
Carl Maria von Weber: Grand duo concertante
Szepesi János – klarinét, Mali Emese – zongora

Mihail Ivanovics Glinka: Esz-dúr szeptett
Csizmadia András – oboa, Bettermann Jákob – fagott, Mészáros Bence – kürt, Rohr Andrea – hegedű, Albert Julianna – hegedű, Sárkányné Rádi Ildikó – cselló, Fervágner Csaba – nagybőgő

Johannes Brahms: Brácsadalok, op. 91
Hajdú Diána – alt, Fajd Gergő – brácsa, Mali Emese – zongora

Moritz Moszkowsky: Szvit két hegedűre és zongorára, op. 71
Nyári László – hegedű, Balogh Miklós – hegedű, Kiss Péter – zongora

Jegyár:  1.200 Ft  (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. FEBRUÁR 21., KEDD, 19:30
PESTI VIGADÓ

Sapszon-bérlet 3.
Sztravinszkij: Négy orosz parasztdal, W35 (Podlyudniye)
Horváth Márton Levente: Incantations
Debussy: En blanc et noir, pour piano à quatre mains, CD142, L.134
Sztravinszkij: A menyegző, W37 (Les Noces) 

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekarának művészei

A hangversenyt két, egymás közelségében keletkezett Sztravinszkij-kompozíció keretezi. Mindkét darab a zeneszerző oroszos korszakának utolsó fázisában, az 1910-es évek második felében született. Sztravinszkij orosz népi szövegekből, szokásokból merített ihletet, ugyanakkor a sajátos, mágikus hatás megragadásához kivételes zeneszerzői technikákra és korábban ki nem próbált, újszerű fogásokra volt szüksége. Az újszerű fogások tekintetében inspiráló mesterének tekinthette Debussyt, tőle az egyik legtöbb innovációt felvonultató négykezes zongoradarabjának énekkari átirata szólal meg a koncerten. S ha már mágia: Horváth Márton Levente új művét Pad Zoltán felkérésére komponálja, melynek címe – Incantations – önmagáért beszél.

Jegyár: 2.500  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. MÁRCIUS 2., CSÜTÖRTÖK, 19:30
PESTI VIGADÓ

Kodály 140 – 5. koncert
Magyarország címere
A magyar nemzet
Balassi Bálint elfeledett éneke
Mohács
Budavári Te Deum

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara
Szemere Zita (szoprán), Schöck Atala (alt), Szerekován János (tenor), Gábor Géza (basszus)

„Elfeledett ének – megkésett melódia”. A Magyar Rádió Énekkarának Kodály sorozata Petőfi, Vörösmarty, Kisfaludy korába repít, az egész ciklust pedig egy grandiózus mű, a Budavári Te Deum zárja. „Megkésett melódiák” címen adta közre Kodály Zoltán az 1910-es években írt zongora-, illetve zenekari kíséretes dalait, melyekben klasszikus magyar költők (Berzsenyi, Kölcsey, Csokonai) nemesveretű verseit zenésítette meg. E szövegek – szemben más, szerencsésebb pályát befutó nemzetek költészetével – egy évszázadot vártak méltó megzenésítésre. Kisfaludy Károly Mohács című verse különösen sokáig nélkülözte a melódiát, Kodály egyik utolsó alkotásaként, 1965-ben adta közre.

Jegyár: 2.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)  

2023. MÁRCIUS 7., KEDD, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Virtuózok-est 

Vezényel: Kovács János
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Gyermekkórusa (vezető karnagy: Dinyés Soma), valamint a 2022. évi Virtuózok döntősei

A Virtuózok az MTVA 2014-ben indult és immár hét évadot megélt komolyzenei tehetségkutató sorozata. A mai estén a műsorban felfedezett ifjú művészek lépnek színpadra a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében. A koncert műsorát a Magyar Rádió Gyermekkórusa is színesíti.

Jegyár: 3.000  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. MÁRCIUS 17., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 7.
Samuel Barber: Summer Music for Wind Quintet
Varga Fruzsina – fuvola, Csizmadia András – oboa, Szepesi János – klarinét, Bettermann Jákob – fagott, Berki Sándor – kürt

Kodály Zoltán: Duó hegedűre és gordonkára, op. 7
Radics Ádám – hegedű, Petrus Bölöni Áron – cselló

Maurice Duruflé: Prélude, récitatif et variations, op. 3
Simon Dávid – fuvola, Máté Győző – brácsa, Ránki Fülöp – zongora

Carl Nielsen: Serenata in Vano
Reé György – klarinét, Fretyán Dávid – kürt, Jankó Attila – fagott, Nagy Judit – cselló, Fervágner Csaba – nagybőgő

Dohnányi Ernő: Ária fuvolára és zongorára, op. 48/1
Hegyesi Gabriella – fuvola, Mali Emese – zongora

Ránki György: A hétfejű sárkány szerenádja
Koczur Szabolcs – trombita, Magyar Ferenc – trombita, Kirsch János – trombita, Keveházi János – kürt, Erdei Csaba – harsona, Csáthy Miklós – basszusharsona, Vida Róbert – tuba

Jegyár: 1.200  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. MÁRCIUS 22., SZERDA, 19:30
MÜPA – BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Lehel-bérlet 4.
Gounod: Requiem (1842)
Théodore Dubois: Krisztus hét utolsó szava

Vezényel: Vashegyi György
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
Keszei Borbála (szoprán), Szutrély Katalin (szoprán), Balogh Eszter (alt), Komáromi Márton (tenor), Tassis Christoyannis (basszbariton) 

A 17-18. századi francia muzsika elkötelezett híve, Vashegyi György az utóbbi időben a 19. századi francia zene iránt is mind intenzívebb érdeklődést mutat. A Lehel-bérlet mai estjén két egyházzenei ritkaságot vezényel. A fiatal Gounod 1839-ben nyerte el a Római Díjat, közel három évet töltött el az Örök Városban, ahol a legfontosabb zenei impulzusok a régi korok egyházzenéje, különösen Palestrina felől érték. Az ebben az időszakban írt művei között több liturgikus mű, illetve liturgia által ihletett darab található. Az 1842-ben befejezett, s máig kiadatlan zenekari Requiem a római időszak egyik legizgalmasabb munkája. A koncert másik művét a századforduló egyik meghatározó művész- és tanáregyénisége Théodore Dubois szerezte, 1867-ben írt oratóriuma, a Krisztus hét utolsó szava eredetileg kisebb apparátusra készült, de olyan sikeresnek bizonyult, hogy hamarosan nagy szimfonikus együttesre dolgozták át, hogy világszerte előadják.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.000/2.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)  

2023. MÁRCIUS 29., SZERDA, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Vásáry Tamás Schubert-sorozata 4.
Schubert: 2. szimfónia, B-dúr, D. 125
Schubert: Esz-dúr mise, D. 950

Vezényel: Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)

Horti Lilla (szoprán), Wiedemann Bernadett (mezzoszoprán), Szappanos Tibor (tenor), Szerekován János (tenor), Bakonyi Marcell (basszus)

A koncerten elhangzó két mű Schubert pályájának kezdetét és legvégét reprezentálja. A 2. szimfónia 1814 decemberében, mindössze 16 nap alatt készült el. A darab bőséggel kínálja fel a schuberti stílus jellegzetes elemeit, meglepően érett és kiforrott kompozíció, ugyanakkor markánsan rajzolódik ki benne Schubert egyéni alkotói profilja is. Az Esz-dúr mise a szerző életének utolsó évében, 1828-ban született, első felhangzására 1829-ben került sor.  Az Esz-dúr misét Brian Newbould úgy jellemezte, hogy az Schubert egész zeneszerzői pályafutásának kiteljesedése, csúcsa, de egyben hattyúdal is, mintha szerzője tudatában lett volna a búcsú elkerülhetetlenségének.

Jegyárak:  8.000/7.000/5.000/3.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. ÁPRILIS 17., HÉTFŐ 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Dohnányi-bérlet 4.
Rachmaninov-Respighi: Études-Tableaux
Respighi: Trittico Botticelliano
Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei

Vezényel: Riccardo Frizza
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

A hangversenyen felhangzó valamennyi mű a zene és a látvány, a hangzás és a képiség kapcsolatát állítja középpontba. Rachmaninov két zongorasorozatának (Études-Tableaux op. 33 és op. 39) publikálásakor még tartózkodott attól, hogy közelebbről is megnevezze sajátos „kép-tanulmányainak” ihletforrását. Később azonban, amikor néhány tételt Respighi zenekarra írt át, elárult egy-két műhelytitkot, s ekként találkozhatunk majd „tengerrel és sirályokkal”, „temetési menettel” vagy épp „Piroskával és a farkassal”. A Trittico Botticelliano szerzője viszont egyáltalán nem titkolta – miként Muszorgszkij sem –, hogy milyen képek indították be zeneszerzői fantáziáját. Ugyan Botticelli három festménye (A tavasz, Három királyok látogatása, Vénusz születése) karakterükben, jellegükben, szemlétükben igencsak eltérnek egymástól, ám Respighit éppen ez, a kontrasztokban rejlő zenei hatás foglalkoztatta.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)  

2023. ÁPRILIS 21., PÉNTEK 20:00
ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, AULA MAGNA

Kodály 140 –  6. koncert
Nagyszalontai köszöntő
Az éneklő ifjúsághoz
A székelyekhez
Csatadal
A magyarokhoz
A szabadság himnusza
Békesség-óhajtás
Jelige
Fölszállott a páva
János köszöntő
Salló Pista
Gömöri dal
Molnár Anna
Székely keserves
Mátrai képek
Túrót eszik a cigány
Esti dal

Vezényel: Erdei Péter
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara

Jegyár: 2.500  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

Kodály Zoltán „Molnár Anna balladája a zenének ahhoz a ritka fajtájához tartozik, mely a zenén túl – maga az élet! Olyan »drámai mű«, mely színpadi rendezők találékonysága nélkül is bármely pillanatban akár a próbateremben is képes volna megjátszani – önmagát”. E szavakkal jellemezte a ballada kórusváltozatának első karnagya, Vásárhelyi Zoltán Kodály kompozícióját. De mások is a darab izzó drámaiságára és költőiségére figyeltek fel. „Kodály székely népballadája valóságos kis dráma, olyan lélekrajzzal, a hangulatoknak, a külső és belső történéseknek olyan érzékeltetésével, amely párját ritkítja. A költői alakító és kifejezőképesség valóságos csodája ez a ballada, amely az aránylag szerény zenei magból varázsolja elénk a mozgalmas és fordulatos történet meglepő, ellentétes érzésekből összetett lelkű hősnőjének szenvedélyes, izgalmas portréját” – olvashatjuk az Esti Kurír beszámolójában 1936-ban.

2023, ÁPRILIS 25., KEDD, 19:30
MÜPA – BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Lehel-bérlet 5.
Martucci: Notturno, op. 70, no. 1
Rachmaninov: Rapszódia egy Paganini témára, op. 43
Strauss: Itáliából – Aus Italien, op. 16

Vezényel: Riccardo Frizza
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Kovács Gergely (zongora) 

A 19. század végi olasz zene kivételes alkotója  volt a zongoraművész, karmester és zeneszerző, Giuseppe Martucci. Itáliai kortársaival szemben alkotóként soha nem érdeklődött az opera műfaja iránt, elkötelezett híve volt a tiszta, hangszeres zenének, nem véletlenül nevezték őt az „olasz Brahmsnak”. Kiváló tanár is volt, egyik leghíresebb növendéke, Ottorino Respighi úgy nyilatkozott róla, hogy ő az olasz zene megújhodásának atyja, az „új olasz zenei iskolát, mondhatni, Giuseppe Martucci alapította, akire én mindig megindultan gondolok”. Maestro Frizza az egész koncertet Itália szellemének szenteli, Rachmaninov Paganini témára írt változatainak szólistája pedig a legutóbbi Nemzetközi Liszt-verseny harmadik helyezettje, Kovács Gergely lesz.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.000/2.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. ÁPRILIS 28., PÉNTEK, 19:00 
PÁRBESZÉD HÁZA

Variációk kamarazenére 8.
Joseph Haydn: G-dúr trió, op. 53 no. 1
Fenyvesi Andrea – hegedű, Fazekas György – brácsa, Puskás Zsolt – cselló

Johannes Matthias Sperger: Szonáta brácsára és bőgőre, I-II. tétel, no. 272
Fülöp Levente – brácsa, Csuti Dávid – nagybőgő

Wolfgang Amadeus Mozart: Esz-dúr kürtkvintett, K. 407 (K. 386 c)
Igaz Andrea – hegedű, Cs. Nagy Tamás – brácsa, Madák Katalin – brácsa, Cseh Zoltán Attila – cselló, Varga Zoltán – kürt

Felix Mendelssohn-Bartholdy: d-moll trió, op. 49
Varga Fruzsina – fuvola, Amirás Árpád – cselló, Mali Emese – zongora

Jegyár: 1.200  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. MÁJUS 3., SZERDA, 19:30
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

Dohnányi-bérlet 5.
Schumann: a-moll csellóverseny, op. 129
Beethoven: 9. szimfónia, d-moll, op. 125

Vezényel: Káli Gábor
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
Kian Soltani (cselló), Csővári Csilla (szoprán), Mester Viktória (mezzoszoprán), Szappanos Tibor (tenor), Manuel Walser (basszus)

A koncerten Beethoven és Schumann utolsó alkotókorszakából hangzik el egy-egy kompozíció. Schumann a-moll csellóversenyének szólistája a perzsa muzsikus felmenőire büszke, Ausztriában született, tanulmányait Svájcban és Németországban végző Kian Soltani lesz. Az egykoron feltörekvő csillagnak tekintett, ma már az egyik legfoglalkoztatottabb csellistának számító művész; a világ legnagyszerűbb zenekaraival, karmestereivel és kamarazenészeivel koncertezik. Játékával kapcsolatban visszatérő jelző a tökéletesség, a kifejezőerő mélysége, színpadi jelenlétét pedig gyakran minősítik karizmatikusnak, olyan előadó, aki képes a közönséggel azonnal érzelmi kapcsolatba kerülni.

Jegyárak:  6.000/5.000/4.000/3.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. MÁJUS 10., SZERDA, 19:30
MÜPA – BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Lehel-bérlet 6.
Schubert: Rosamunda – nyitány
Schubert: 8. „Befejezetlen” szimfónia, h-moll, D. 759
Schubert: 9. szimfónia, C-dúr, D. 944

Vezényel: Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

A „Rosamunda, Cyprus hercegnője” című romantikus színdarabhoz 1823-ban komponált kísérőzenét Schubert. A darabot be is mutatták, ám ekkor még egy másik, pár évvel korábban megírt darab (Alfonso és Estrella) bevezető zenéjét játszották el. A koncertpódiumokon ma Rosamunda-nyitányként szereplő mű eredetileg egy másik színházi darab, A varázshárfa nyitánya volt, ám amikor a Rosamunda zenéje a szerző halála után bő fél évszázaddal kiadásra került, már ezt a kompozíciót társították hozzá. Érdekes, hogy amikor Angliában bemutatták Schubert Befejezetlen szimfóniáját, a Rosamunda egyik közzenéjét adták elő kiegészítő tételként.

Jegyárak: 6.000/5.000/4.000/3.000/2.000 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)  

2023. MÁJUS 26., PÉNTEK 17:00
BUDAPEST MUSIC CENTER

A Magyar Rádió Gyermekkórusának pünkösdi hangversenye

Vezényel: Dinyés Soma, Walter Judit, Vargáné Körber Katalin

Közreműködik a Magyar Rádió Gyermekkórusának Palánták kórusa

„A közelgő nyár boldogságától átitatott pünkösdi koncerten megcsodálhatjuk, mennyivel lettek virtuózabbak hangszeres szólistáink ebben a tanévben; hogyan választják meg a pünkösdi népijáték pünkösdi királyát a Palánták; hallhatjuk a kamaraénekcsoportok tolmácsolásában a gondtalanul éneklő pásztorokat, ahogyan azt Londonban, az 1600-as években elképzelték; az Ifjúsági Vegyeskar pedig a természet lágy ölére vágyó szerelmes szívek örömeiről énekel majd nekünk.” – Dinyés Soma, vezető karnagy

Jegyár: 1.000  Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

2023. JÚNIUS 4., VASÁRNAP 16:00
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

A Magyar Rádió Gyermekkórusának évadzáró koncertje

Vezényel: Dinyés Soma, Vargáné Körber Katalin

„Magyar szerzők hagyományos és kortárs népdalfeldolgozásai mellett a közelebbi és távolabbi nemzetek dalait megidéző művek kerülnek előtérbe nagyon színes válogatást adva többek között Kína, Törökország és Amerika népzenéjéből. Kamaraének produkcióink vérpezsdítő reneszánsz táncaiban hangszeres szólistáink is közreműködnek majd. A Palánták pünkösdi játéka ismét izgalmasnak ígérkezik és önálló műsoruk sem fogja nélkülözni a magyar népi kultúra gyöngyszemeit, népdalainkat.”  – Dinyés Soma, vezető karnagy

Jegyárak: 3.000/2.500/2.000/1.500 Ft (diák- nyugdíjas kedvezmény -20%)

További hírek

Zongorakísérő / korrepetitor próbajáték

Zongorakísérő / korrepetitor próbajáték

2024/2025-ös évad - a Magyar Távirati Iroda tudósítása

2024/2025-ös évad - a Magyar Távirati Iroda tudósítása

Meghirdette új koncertévadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei!

Meghirdette új koncertévadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei!

A MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEINEK PROGRAMFÜZETE A 2024-2025-ÖS ÉVADRA - LETÖLTHETŐ PDF

A MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEINEK PROGRAMFÜZETE A 2024-2025-ÖS ÉVADRA - LETÖLTHETŐ PDF

Riccardo Frizza Mahler 8. szimfóniáját vezényli a Müpában

Riccardo Frizza Mahler 8. szimfóniáját vezényli a Müpában

HEGEDŰ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

HEGEDŰ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

NAGYBŐGŐ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

NAGYBŐGŐ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

CSELLÓ PRÓBAJÁTÉK

CSELLÓ PRÓBAJÁTÉK

Mendelssohn: Elias - Julian Orlishausen sings at Müpa Budapest!

Mendelssohn: Elias - Julian Orlishausen sings at Müpa Budapest!

AZ "ÉV KONCERTJE 2023" SZAVAZÁS NYERTESE A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA ÉS RICCARDO FRIZZA HANGVERSENYE!

AZ "ÉV KONCERTJE 2023" SZAVAZÁS NYERTESE A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA ÉS RICCARDO FRIZZA HANGVERSENYE!

ZENEKARI NAPLÓ 28.

ZENEKARI NAPLÓ 28.

ZENEKARI NAPLÓ 27.

ZENEKARI NAPLÓ 27.

ZENEKARI NAPLÓ 26.

ZENEKARI NAPLÓ 26.

ZENEKARI NAPLÓ 25.

ZENEKARI NAPLÓ 25.

ZENEKARI NAPLÓ 24.

ZENEKARI NAPLÓ 24.

80 ÉVES A RÁDIÓZENEKAR - JUBILEUMI KONCERT A MÜPÁBAN - VISSZANÉZHETŐ FELVÉTEL

80 ÉVES A RÁDIÓZENEKAR - JUBILEUMI KONCERT A MÜPÁBAN - VISSZANÉZHETŐ FELVÉTEL

ZENEKARI NAPLÓ 23.

ZENEKARI NAPLÓ 23.

ZENEKARI NAPLÓ 22.

ZENEKARI NAPLÓ 22.

ZENEKARI NAPLÓ 21.

ZENEKARI NAPLÓ 21.

ZENEKARI NAPLÓ 20.

ZENEKARI NAPLÓ 20.

KARÁCSONYI AKCIÓS JEGYVÁSÁRLÁS!

KARÁCSONYI AKCIÓS JEGYVÁSÁRLÁS!

80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA - TEMATIKUS HÉT AZ MTVA CSATORNÁIN

80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA - TEMATIKUS HÉT AZ MTVA CSATORNÁIN

MEGJELENT "A MUZSIKA HULLÁMHOSSZÁN" - KÖTET A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA 80 ÉVES TÖRTÉNETÉRŐL

MEGJELENT "A MUZSIKA HULLÁMHOSSZÁN" - KÖTET A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA 80 ÉVES TÖRTÉNETÉRŐL

ZENEKARI NAPLÓ 19.

ZENEKARI NAPLÓ 19.

ZENEKARI NAPLÓ 18.

ZENEKARI NAPLÓ 18.

ZENEKARI NAPLÓ 17.

ZENEKARI NAPLÓ 17.

ZENEKARI NAPLÓ 16.

ZENEKARI NAPLÓ 16.

ZENEKARI NAPLÓ 15.

ZENEKARI NAPLÓ 15.

ZENEKARI NAPLÓ 14.

ZENEKARI NAPLÓ 14.

ZENEKARI NAPLÓ 13.

ZENEKARI NAPLÓ 13.

ZENEKARI NAPLÓ 12.

ZENEKARI NAPLÓ 12.

ZENEKARI NAPLÓBEJEGYZÉSEK 1-28.

ZENEKARI NAPLÓBEJEGYZÉSEK 1-28.

ZENEKARI NAPLÓ 11.

ZENEKARI NAPLÓ 11.

ZENEKARI NAPLÓ 10.

ZENEKARI NAPLÓ 10.

ZENEKARI NAPLÓ 9.

ZENEKARI NAPLÓ 9.

ZENEKARI NAPLÓ 8.

ZENEKARI NAPLÓ 8.

ZENEKARI NAPLÓ 7.

ZENEKARI NAPLÓ 7.

ZENEKARI NAPLÓ 6.

ZENEKARI NAPLÓ 6.

ZENEKARI NAPLÓ 5.

ZENEKARI NAPLÓ 5.

ZENEKARI NAPLÓ 4.

ZENEKARI NAPLÓ 4.

ZENEKARI NAPLÓ 3.

ZENEKARI NAPLÓ 3.

ZENEKARI NAPLÓ 2.

ZENEKARI NAPLÓ 2.

ZENEKARI NAPLÓ 1.

ZENEKARI NAPLÓ 1.

Koncertmesteri próbajáték

Koncertmesteri próbajáték

MA 80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA!

MA 80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA!

A 2022/2023-AS ÉVAD ZENEKARI MŰVÉSZE KEVEHÁZI JÁNOS KÜRTMŰVÉSZ

A 2022/2023-AS ÉVAD ZENEKARI MŰVÉSZE KEVEHÁZI JÁNOS KÜRTMŰVÉSZ

Frittmann Zsombor hegedűművészt köszöntötték nyugdíjba vonulása akalmából

Frittmann Zsombor hegedűművészt köszöntötték nyugdíjba vonulása akalmából

A 2022/2023-as Évad Énekkari Művésze Bischofné Göndöcs Petra

A 2022/2023-as Évad Énekkari Művésze Bischofné Göndöcs Petra

„Elképesztően igényes az egész idei repertoár” - a papageno.hu interjúja Riccardo Frizzával

„Elképesztően igényes az egész idei repertoár” - a papageno.hu interjúja Riccardo Frizzával

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek Napja a Bartók Rádióban - 2023. október 1.

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek Napja a Bartók Rádióban - 2023. október 1.

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

Vásáry Tamást 90. születésnapján köszöntötték a Zeneakadémián

Vásáry Tamást 90. születésnapján köszöntötték a Zeneakadémián

Zenélő Magyarország 2023

Zenélő Magyarország 2023

JEGYÉRTÉKESÍTÉS A 2023/2024-ES KONCERTÉVADRA!

JEGYÉRTÉKESÍTÉS A 2023/2024-ES KONCERTÉVADRA!

A Magyar Rádió Gyermekkórusának „Kodály nyomában” emléktúrái

A Magyar Rádió Gyermekkórusának „Kodály nyomában” emléktúrái

MEGJELENT! CHOPIN Piano Concertos 1&2

MEGJELENT! CHOPIN Piano Concertos 1&2

LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET a 2023-2024-ES KONCERTÉVADRA

LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET a 2023-2024-ES KONCERTÉVADRA

Bemutatta 2023-2024-es évadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Bemutatta 2023-2024-es évadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

BÉRLETEINK A 2023-2024-es ÉVADRA/SEASON TICKETS FOR 2023-2024

BÉRLETEINK A 2023-2024-es ÉVADRA/SEASON TICKETS FOR 2023-2024

Maestro Riccardo Frizza's concerts in Budapest, April 2023

Maestro Riccardo Frizza's concerts in Budapest, April 2023

Hegedű próbajátékot hirdet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara!

Hegedű próbajátékot hirdet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara!

Petőfi 200 – Gyermekkari kórusművekre írt ki pályázatot a Bartók Rádió

Petőfi 200 – Gyermekkari kórusművekre írt ki pályázatot a Bartók Rádió

KODÁLY "HANGZÓ ÖSSZKIADÁS" SOROZAT A ZENESZERZŐ SZÜLETÉSÉNEK 140. ÉVFORDULÓJÁN

KODÁLY "HANGZÓ ÖSSZKIADÁS" SOROZAT A ZENESZERZŐ SZÜLETÉSÉNEK 140. ÉVFORDULÓJÁN

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

ÁLLÁSHIRDETÉS - NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖRRE

ÁLLÁSHIRDETÉS - NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖRRE

Nemzetközi kórusversenyt nyert a Magyar Rádió Gyermekkórusa!

Nemzetközi kórusversenyt nyert a Magyar Rádió Gyermekkórusa!

50%-os kedvezményes jegyvásárlási akció!

50%-os kedvezményes jegyvásárlási akció!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK ADMINISZTRÁCIÓS TERÜLETRE

MUNKATÁRSAT KERESÜNK ADMINISZTRÁCIÓS TERÜLETRE

A 2021/2022-es évad énekkari és zenekari művésze díjak

A 2021/2022-es évad énekkari és zenekari művésze díjak

Az MRME napja a Bartók Rádióban a zene világnapján

Az MRME napja a Bartók Rádióban a zene világnapján

Jegyárusítás a 2022-2023-as koncertévadra

Jegyárusítás a 2022-2023-as koncertévadra

Zenélő Magyarország június 25., szombati koncertek

Zenélő Magyarország június 25., szombati koncertek

Zenélő Magyarország június 24., pénteki koncertek

Zenélő Magyarország június 24., pénteki koncertek

Zenélő Magyarország 2022 - időpontok és helyszínek

Zenélő Magyarország 2022 - időpontok és helyszínek

AZ MRME KONCERTJEI 2022-2023 LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET

AZ MRME KONCERTJEI 2022-2023 LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET

KÓRUSTITKÁRI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÓRUSTITKÁRI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Próbajáték 2. klarinét / basszusklarinét/esz klarinét zenekari művész munkakörre

Próbajáték 2. klarinét / basszusklarinét/esz klarinét zenekari művész munkakörre

PRÓBAJÁTÉK KÜRT SZÓLAMBA

PRÓBAJÁTÉK KÜRT SZÓLAMBA

Kedvezményes bérletvásárlás az MRME 2022/2023-as koncertévadára

Kedvezményes bérletvásárlás az MRME 2022/2023-as koncertévadára

Maestro Riccardo Frizza - Chief Conductor Of Hungarian Radio Art Groups

Maestro Riccardo Frizza - Chief Conductor Of Hungarian Radio Art Groups

Riccardo Frizza a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új vezető karmestere

Riccardo Frizza a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új vezető karmestere

Próbaéneklés a Magyar Rádió Énekkarába, minden szólamba!

Próbaéneklés a Magyar Rádió Énekkarába, minden szólamba!

PRÓBAJÁTÉK CSELLÓ SZÓLAMBA

PRÓBAJÁTÉK CSELLÓ SZÓLAMBA

MŰSORVÁLTOZÁS!

MŰSORVÁLTOZÁS!

Lajtha László-díjban részesült énekkarunk vezető karnagya, Pad Zoltán

Lajtha László-díjban részesült énekkarunk vezető karnagya, Pad Zoltán

Próbajáték a kürt szólamba tuttista zenekari művész munkakörre

Próbajáték a kürt szólamba tuttista zenekari művész munkakörre

GYERMEKKÓRUS FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2024/2025-ES TANÉVRE

GYERMEKKÓRUS FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2024/2025-ES TANÉVRE

Próbaéneklés tenor és basszus énekművész állásra

Próbaéneklés tenor és basszus énekművész állásra

Bemutatkozik a Magyar Rádió Gyermekkórusa - a bemutató kóruspróbák időpontjai

Bemutatkozik a Magyar Rádió Gyermekkórusa - a bemutató kóruspróbák időpontjai

Próbajáték 2. harsona zenekari pozícióra

Próbajáték 2. harsona zenekari pozícióra

ELMARAD RICCARDO FRIZZA ÉS A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA KONCERTJE

ELMARAD RICCARDO FRIZZA ÉS A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA KONCERTJE

Csáthy Miklós a 2020/2021-es évad zenekari művésze

Csáthy Miklós a 2020/2021-es évad zenekari művésze

WIESLER KÁROLY A 2020/2021-ES ÉVAD ÉNEKKARI MŰVÉSZE

WIESLER KÁROLY A 2020/2021-ES ÉVAD ÉNEKKARI MŰVÉSZE

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara a 25. Enescu fesztiválon

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara a 25. Enescu fesztiválon

Csapó Gyula zeneszerző a Pilinszky 100 pályázat nyertese!

Csapó Gyula zeneszerző a Pilinszky 100 pályázat nyertese!

Megjelent 2021/2022-es koncertévadunk programfüzete

Megjelent 2021/2022-es koncertévadunk programfüzete

Próbajáték 1. oboa munkakörre

Próbajáték 1. oboa munkakörre

Jegyárusítás a 2021/2022-es koncertévadra

Jegyárusítás a 2021/2022-es koncertévadra

Zenélő Magyarország 2021 - szabadtéri koncertsorozat

Zenélő Magyarország 2021 - szabadtéri koncertsorozat