vak

KODÁLY "HANGZÓ ÖSSZKIADÁS" SOROZAT A ZENESZERZŐ SZÜLETÉSÉNEK 140. ÉVFORDULÓJÁN

A 2022/23-as koncertévadot felölelő hangversenysorozat keretében – mintegy vokális összkiadásként, közreműködő kórusokkal karöltve – Kodály Zoltán minden egyes kórusra írott darabját megszólaltatja a Magyar Rádió Énekkara. Ehhez hasonló eseményre még sosem volt példa. Először fordul elő a magyar zenei életben, hogy Kodály összes kóruskompozíciója egy évadon belül műsorra kerül – ideértve az oratorikus és az a capella műveket is. A küldetés – méreténél fogva – elképzelhetetlen közreműködő együttesek bevonása nélkül. Elsőként a Magyar Rádió Gyermekkórusát kell megemlítenünk, hiszen Kodály gyermekkarra írott műveinek egy részét ők adják elő. A teljes gyermekkari volumen megszólaltatásában közreműködnek még a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola énekkarai és a Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád együttesei is. Nőikari és férfikari művek teszik teljessé az összkiadást, melyeket a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Honvéd Férfikar tolmácsolásában hallgathat meg a közönség. A kezdeményezésben részt vevő kórusok hangversenyeit – összesen 11 koncertet – mind a fővárosi, mind a vidéki helyszínekről a Bartók Rádió élőben közvetíti.

A SOROZAT KONCERTJEI

2022. szeptember 9. – Jézus Szíve Jezsuita Templom, Budapest 

MŰSOR:

Pange lingua
Horatii Carmen

Cohors generosa
Adventi ének
Gyászének – I Will Go Look For Death
Miserere – kettős kórusra
Missa brevis

Stabat Mater
Sirató ének
Laudes organi

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara
Göndöcs Petra (szoprán), Tillai Csilla (szoprán), Karácsonyiné Zámbó Szilvia (szoprán), Thurnay Viola (alt), Ress Tamás (tenor), Rezsnyák Róbert (basszus)
Horváth Márton Levente – orgona

A Magyar Rádió Énekkara és Gyermekkórusa Kodály-sorozatában nagyszabású remekművek és ritkábban hallható különlegességek szólalnak meg. Az első koncerten az előbbit Kodály nevezetes Missa brevise képviseli. A Stabat Mater önmagában reprezentálja a fiatal és az idős zeneszerzőt, hiszen a mű első változata még 1898-ban keletkezett, a komponista nagyszombati diákként, tizenhat évesen írta. Több mint hat évtizeddel később, a kőbányai Szent László-templom plébánosa kérésére dolgozta át. A sorozat nyitóestjén hangzik el Kodály utolsó befejezett műve, a Laudes organi, melyet egy amerikai orgonista-társaság felkérésre szerzett, alaptémája egy 12. századi gregorián dallam.

2022. szeptember 22. – Szilágyi Dezső Téri Református Templom, Budapest

MŰSOR:

Jövel, Szentlélek Úristen
Este

Három kórus Szedő Dénes OFM szövegeire:
Miatyánk
Naphimnusz
Első áldozás

Magyar költők verseire:
Öregek (Weöres S.)
Norvég lányok (Weöres S.)

Akik mindig elkésnek (Ady E.)

Reménységünk a halálban:
Media vita

Zene, magyarság:
An Ode for Music
Liszt Ferenchez
Ének Szent István királyhoz

Biblia:
Jézus és a kufárok
A 121. genfi zsoltár

Hála:
Szép könyörgés
Sík Sándor te Deuma

Vezényel: ifj. Sapszon Ferenc
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara

„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” – vallotta Kodály. Az Óda a muzsikához (An Ode for Music) című kórusművét az Írországban évről évre megrendezett Corki Nemzetközi Kórusfesztiválra komponálta. Szövegét a 18. századi költő, William Collins The Passions (A szenvedélyek) című költeményéből állította össze. A mű második szakaszába azonban három sort beszúrt egy dalból, amely Shakespeare VIII. Henrik című drámájának 3. felvonásában szerepel: „Orpheus lant-húrja szólt: lomb, fagyos bérc meghajolt, hallva bűvös énekét.” Kodály szerint „aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon”, Shakespeare ugyanezt így fogalmazta meg: „Ének, édes hatalom: tőle minden fájdalom mély álom vagy síri csend.”

2022. szeptember 24. – ELTE ÁJK, Aula Magna, Budapest

MŰSOR:

Nagykórus
Nagyszalontai köszöntő (2. változat)      

Cu föl lovam                                                                    
A csikó                                                                
Kár!                                                                     
Arany szabadság
Az éneklő ifjúsághoz                                    
Gergelyjárás                                                                    
Isten kovácsa                                                                   
Túrót eszik a cigány                                       

Palánták             
Szolmizáló kánon                                                                                          
Juhásznóta                                                                                                      
Nyulacska                                                                                                         
Jézus és a gyermekek                                                  

Nagykórus
Öt Tantum ergo                                              

Palánták
Angyalkert – népi játékok, teljes ciklus                      

Kecskejáték
Tyúkozás
Gyertyajáték
Bent a bárány, kint a farkas
Vásárosdi

Nagykórus
Víllő                                                                                     

Katalinka                                                                           
Lengyel László  

Vezényel: Vargáné Körber Katalin és Dinyés Soma
Közreműködik a Magyar Rádió Gyermekkórusa, Palánták Kórusa
Szabó Balázs (harmónium)

Kodály Zoltán gyermekkari műveiből egy nagyon változatos keresztmetszetet hallhatnak az egészen rövid, emlékkönyvekbe szánt ujjgyakorlatoktól a legnépszerűbb, hosszabb remekművekig, felölelve az egyházi, orgonakíséretes műveket és a legkisebbeknek írt népijátékokat is.

2022. október 1. – Olasz Kultúrintézet, Budapest

MŰSOR:

Semmit ne bánkódjál
Az 50. genfi zsoltár
Zrínyi szózata
Psalmus Hungaricus

Vezényel: Pad Zoltán, Vásáry Tamás
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán) és Gyermekkórusa (vezető karnagy: Dinyés Soma)
Fekete Attila, Szerdahelyi Pál (ének) 

A Kodály Zoltán kórusműveiből álló sorozat negyedik koncertjének műsora a reformáció gondolati körében mozog. A Psalmus Hungaricust egy 16. századi református prédikátor zsoltárparafrázisa ihlette, a Szkhárosi Horvát András Vigasztaló éneke nyomán írt darab akár e nagy mű párdarabja is lehetne, a „keserű indulattól a szelíd könyörgésig hullámzó érzelmi gazdagsága hasonló a Psalmus hangvételéhez” – írta Ordasi Péter. Természetesen ilyen míves kompozícióról egykoron „nem is álmodhattak a régi református kollégiumok dalos kedvű hajdani diákjai. Az új kórusmű régi-régi magyar dallamot vesz hatalmas költészetének szárnyaira: Szkhárosi Horvát András Semmit ne bánkódjál… kezdetű énekét. Csodálatos muzsika ez az új
Kodály-zsoltár, a legtisztább, legnemesebb hang, mely barbár napjainkban megcsendülhet” – írta Tóth Aladár.

2022. november 18. péntek – Szolnok, Megyeháza

MŰSOR:

Kodály: Négy olasz madrigál
Szitha Miklós: Magyar képek
Szitha Miklós: Ibéria
Kodály: Harasztosi legénynek
Kodály: Meghalok, meghalok
Kodály: Két Zoborvidéki népdal
Grünvald László: TalamBamako
Grünvald László: Balkán képek

Vezényel: Molnár Éva és Kiss Boldizsár
Közreműködik a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, Talamba Ütőegyüttes, Kovács Nóra (ének)

2023. március 2. – Pesti Vigadó, Budapest

MŰSOR:

Magyarország címere
A magyar nemzet
Balassi Bálint elfeledett éneke
Mohács
Budavári Te Deum

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara
Szemere Zita (szoprán), Schöck Atala (alt), Szerekován János (tenor), Gábor Géza (basszus)

„Elfeledett ének – megkésett melódia”. A Magyar Rádió Énekkarának Kodály sorozata Petőfi, Vörösmarty, Kisfaludy korába repít, az egész ciklust pedig egy grandiózus mű, a Budavári Te Deum zárja. „Megkésett melódiák” címen adta közre Kodály Zoltán az 1910-es években írt zongora-, illetve zenekari kíséretes dalait, melyekben klasszikus magyar költők (Berzsenyi, Kölcsey, Csokonai) nemesveretű verseit zenésítette meg. E szövegek – szemben más, szerencsésebb pályát befutó nemzetek költészetével – egy évszázadot vártak méltó megzenésítésre. Kisfaludy Károly Mohács című verse különösen sokáig nélkülözte a melódiát, Kodály egyik utolsó alkotásaként, 1965-ben adta közre.

2023. március 11., szombat 18:00 – Szilágyi Dezső Téri Református Templom 

MŰSOR:

Laudate gyermekkar

Hét könnyű gyermekkar                                                                                            

  1. Éva, szívem, Éva
  2. Falu végén
  3. Héja
  4. Versengés
  5. Ciróka
  6. Jó gazdasszony
  7. Zöld erdőben

Iubilate leánykar

Könyörgés (Ó bűn nélkül fogantatott)
Áve Ékes Királyasszony
Harmatozzatok
Jelenti magát Jézus
Karácsonyi pásztortánc
Újesztendőt köszöntő
Első áldozás
Csalfa sugár
Hajnövesztő
Gólyanóta
Három Gömöri népdal
Szent Ágnes ünnepére
Ének Szent István királyhoz
Ave Maria (1898)
A 150. genfi zsoltár

Vezényel: Sapszon Borbála és ifj.Sapszon Ferenc
Közreműködik: a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate Gyermekkara és Jubilate Leánykara
Budapesti Vonósok Kamarazenekar
Kaposi Brúnó (orgona), Ábrahám Orsolya (fuvola), Verseghi-Nagy Virág (piccolo)

2023. április 1. szombat 19:00 – Nyíregyháza, Kodály Zoltán Általános Iskola

MŰSOR:

Napsugár Kórus
  Hat tréfás kánon
     Lencse, borsó, kása
     Madarak voltunk
     A leányka szótalan
     Új kőkút
     Kerek ez a tó
     Mikor mentem

Cantemus Gyermekkar 
     Békedal
     Ürgeöntés
     Házasodik a vakond
     A süket sógor
     Cigánysirató
     Jelige
     A szabadság himnusza
     Egyetem-begyetem

Pro Musica Leánykar 
     Vejnemöjnen muzsikál
     Harangszó
     Méz, méz, méz
     Angyalok és Pásztorok
     Pünkösdölő
     Vízkereszt
     Esti dal

Vezényel: Szabó Dénes, Szőke Rita
Közreműködik a Napsugár Kórus, a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica Leánykar
Tóth Donát (zongora)

2023. április 14. péntek 19:30 – Pesti Vigadó

MŰSOR:

Huszt
Bordal
Fölszállott a páva
Isten csodája
Rab hazának fia
Élet vagy halál
Justus et tenacem
Canticum nuptiale
Katonadal
Hej Büngözsdi Bandi
Kit kéne elvenni
Mulató gajd
Karádi nóták

Vezényel: Riederauer Richárd
Közreműködik: Honvéd Férfikar

2023. április 21. – ELTE ÁJK Aula Magna, Budapest

MŰSOR

Nagyszalontai köszöntő
Felszállott a páva
Túrót eszik a cigány
Esti dal

János köszöntő
A szabadság himnusza
A székelyekhez
Békesség-óhajtás 1801 esztendő

Az éneklő ifjúsághoz
Jelige
Csatadal
Media vita in morte sumus

Salló Pista
Gömöri dal
Székely keserves
Molnár Anna

Mátrai képek

Vezényel: Erdei Péter
Közreműködik a Magyar Rádió Énekkara

Kodály Zoltán „Molnár Anna balladája a zenének ahhoz a ritka fajtájához tartozik, mely a zenén túl – maga az élet! Olyan »drámai mű«, mely színpadi rendezők találékonysága nélkül is bármely pillanatban akár a próbateremben is képes volna megjátszani – önmagát”. E szavakkal jellemezte a ballada kórusváltozatának első karnagya, Vásárhelyi Zoltán Kodály kompozícióját. De mások is a darab izzó drámaiságára és költőiségére figyeltek fel. „Kodály székely népballadája valóságos kis dráma, olyan lélekrajzzal, a hangulatoknak, a külső és belső történéseknek olyan érzékeltetésével, amely párját ritkítja. A költői alakító és kifejezőképesség valóságos csodája ez a ballada, amely az aránylag szerény zenei magból varázsolja elénk a mozgalmas és fordulatos történet meglepő, ellentétes érzésekből összetett lelkű hősnőjének szenvedélyes, izgalmas portréját” – olvashatjuk az Esti Kurír beszámolójában 1936-ban.

2023. június 1. csütörtök – Szolnok, Megyeháza
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, karvezető: Molnár Éva

További hírek

Zongorakísérő / korrepetitor próbajáték

Zongorakísérő / korrepetitor próbajáték

2024/2025-ös évad - a Magyar Távirati Iroda tudósítása

2024/2025-ös évad - a Magyar Távirati Iroda tudósítása

Meghirdette új koncertévadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei!

Meghirdette új koncertévadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei!

A MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEINEK PROGRAMFÜZETE A 2024-2025-ÖS ÉVADRA - LETÖLTHETŐ PDF

A MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEINEK PROGRAMFÜZETE A 2024-2025-ÖS ÉVADRA - LETÖLTHETŐ PDF

Riccardo Frizza Mahler 8. szimfóniáját vezényli a Müpában

Riccardo Frizza Mahler 8. szimfóniáját vezényli a Müpában

HEGEDŰ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

HEGEDŰ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

NAGYBŐGŐ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

NAGYBŐGŐ TUTTI PRÓBAJÁTÉK

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

CSELLÓ PRÓBAJÁTÉK

CSELLÓ PRÓBAJÁTÉK

Mendelssohn: Elias - Julian Orlishausen sings at Müpa Budapest!

Mendelssohn: Elias - Julian Orlishausen sings at Müpa Budapest!

AZ "ÉV KONCERTJE 2023" SZAVAZÁS NYERTESE A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA ÉS RICCARDO FRIZZA HANGVERSENYE!

AZ "ÉV KONCERTJE 2023" SZAVAZÁS NYERTESE A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA ÉS RICCARDO FRIZZA HANGVERSENYE!

ZENEKARI NAPLÓ 28.

ZENEKARI NAPLÓ 28.

ZENEKARI NAPLÓ 27.

ZENEKARI NAPLÓ 27.

ZENEKARI NAPLÓ 26.

ZENEKARI NAPLÓ 26.

ZENEKARI NAPLÓ 25.

ZENEKARI NAPLÓ 25.

ZENEKARI NAPLÓ 24.

ZENEKARI NAPLÓ 24.

80 ÉVES A RÁDIÓZENEKAR - JUBILEUMI KONCERT A MÜPÁBAN - VISSZANÉZHETŐ FELVÉTEL

80 ÉVES A RÁDIÓZENEKAR - JUBILEUMI KONCERT A MÜPÁBAN - VISSZANÉZHETŐ FELVÉTEL

ZENEKARI NAPLÓ 23.

ZENEKARI NAPLÓ 23.

ZENEKARI NAPLÓ 22.

ZENEKARI NAPLÓ 22.

ZENEKARI NAPLÓ 21.

ZENEKARI NAPLÓ 21.

ZENEKARI NAPLÓ 20.

ZENEKARI NAPLÓ 20.

KARÁCSONYI AKCIÓS JEGYVÁSÁRLÁS!

KARÁCSONYI AKCIÓS JEGYVÁSÁRLÁS!

80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA - TEMATIKUS HÉT AZ MTVA CSATORNÁIN

80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA - TEMATIKUS HÉT AZ MTVA CSATORNÁIN

MEGJELENT "A MUZSIKA HULLÁMHOSSZÁN" - KÖTET A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA 80 ÉVES TÖRTÉNETÉRŐL

MEGJELENT "A MUZSIKA HULLÁMHOSSZÁN" - KÖTET A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA 80 ÉVES TÖRTÉNETÉRŐL

ZENEKARI NAPLÓ 19.

ZENEKARI NAPLÓ 19.

ZENEKARI NAPLÓ 18.

ZENEKARI NAPLÓ 18.

ZENEKARI NAPLÓ 17.

ZENEKARI NAPLÓ 17.

ZENEKARI NAPLÓ 16.

ZENEKARI NAPLÓ 16.

ZENEKARI NAPLÓ 15.

ZENEKARI NAPLÓ 15.

ZENEKARI NAPLÓ 14.

ZENEKARI NAPLÓ 14.

ZENEKARI NAPLÓ 13.

ZENEKARI NAPLÓ 13.

ZENEKARI NAPLÓ 12.

ZENEKARI NAPLÓ 12.

ZENEKARI NAPLÓBEJEGYZÉSEK 1-28.

ZENEKARI NAPLÓBEJEGYZÉSEK 1-28.

ZENEKARI NAPLÓ 11.

ZENEKARI NAPLÓ 11.

ZENEKARI NAPLÓ 10.

ZENEKARI NAPLÓ 10.

ZENEKARI NAPLÓ 9.

ZENEKARI NAPLÓ 9.

ZENEKARI NAPLÓ 8.

ZENEKARI NAPLÓ 8.

ZENEKARI NAPLÓ 7.

ZENEKARI NAPLÓ 7.

ZENEKARI NAPLÓ 6.

ZENEKARI NAPLÓ 6.

ZENEKARI NAPLÓ 5.

ZENEKARI NAPLÓ 5.

ZENEKARI NAPLÓ 4.

ZENEKARI NAPLÓ 4.

ZENEKARI NAPLÓ 3.

ZENEKARI NAPLÓ 3.

ZENEKARI NAPLÓ 2.

ZENEKARI NAPLÓ 2.

ZENEKARI NAPLÓ 1.

ZENEKARI NAPLÓ 1.

Koncertmesteri próbajáték

Koncertmesteri próbajáték

MA 80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA!

MA 80 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA!

A 2022/2023-AS ÉVAD ZENEKARI MŰVÉSZE KEVEHÁZI JÁNOS KÜRTMŰVÉSZ

A 2022/2023-AS ÉVAD ZENEKARI MŰVÉSZE KEVEHÁZI JÁNOS KÜRTMŰVÉSZ

Frittmann Zsombor hegedűművészt köszöntötték nyugdíjba vonulása akalmából

Frittmann Zsombor hegedűművészt köszöntötték nyugdíjba vonulása akalmából

A 2022/2023-as Évad Énekkari Művésze Bischofné Göndöcs Petra

A 2022/2023-as Évad Énekkari Művésze Bischofné Göndöcs Petra

„Elképesztően igényes az egész idei repertoár” - a papageno.hu interjúja Riccardo Frizzával

„Elképesztően igényes az egész idei repertoár” - a papageno.hu interjúja Riccardo Frizzával

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek Napja a Bartók Rádióban - 2023. október 1.

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek Napja a Bartók Rádióban - 2023. október 1.

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

Vásáry Tamást 90. születésnapján köszöntötték a Zeneakadémián

Vásáry Tamást 90. születésnapján köszöntötték a Zeneakadémián

Zenélő Magyarország 2023

Zenélő Magyarország 2023

JEGYÉRTÉKESÍTÉS A 2023/2024-ES KONCERTÉVADRA!

JEGYÉRTÉKESÍTÉS A 2023/2024-ES KONCERTÉVADRA!

A Magyar Rádió Gyermekkórusának „Kodály nyomában” emléktúrái

A Magyar Rádió Gyermekkórusának „Kodály nyomában” emléktúrái

MEGJELENT! CHOPIN Piano Concertos 1&2

MEGJELENT! CHOPIN Piano Concertos 1&2

LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET a 2023-2024-ES KONCERTÉVADRA

LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET a 2023-2024-ES KONCERTÉVADRA

Bemutatta 2023-2024-es évadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Bemutatta 2023-2024-es évadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

BÉRLETEINK A 2023-2024-es ÉVADRA/SEASON TICKETS FOR 2023-2024

BÉRLETEINK A 2023-2024-es ÉVADRA/SEASON TICKETS FOR 2023-2024

Maestro Riccardo Frizza's concerts in Budapest, April 2023

Maestro Riccardo Frizza's concerts in Budapest, April 2023

Hegedű próbajátékot hirdet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara!

Hegedű próbajátékot hirdet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara!

Petőfi 200 – Gyermekkari kórusművekre írt ki pályázatot a Bartók Rádió

Petőfi 200 – Gyermekkari kórusművekre írt ki pályázatot a Bartók Rádió

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

PRÓBAÉNEKLÉS A MAGYAR RÁDIÓ ÉNEKKARÁBA

ÁLLÁSHIRDETÉS - NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖRRE

ÁLLÁSHIRDETÉS - NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖRRE

Nemzetközi kórusversenyt nyert a Magyar Rádió Gyermekkórusa!

Nemzetközi kórusversenyt nyert a Magyar Rádió Gyermekkórusa!

50%-os kedvezményes jegyvásárlási akció!

50%-os kedvezményes jegyvásárlási akció!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK ADMINISZTRÁCIÓS TERÜLETRE

MUNKATÁRSAT KERESÜNK ADMINISZTRÁCIÓS TERÜLETRE

A 2021/2022-es évad énekkari és zenekari művésze díjak

A 2021/2022-es évad énekkari és zenekari művésze díjak

Az MRME napja a Bartók Rádióban a zene világnapján

Az MRME napja a Bartók Rádióban a zene világnapján

Jegyárusítás a 2022-2023-as koncertévadra

Jegyárusítás a 2022-2023-as koncertévadra

Zenélő Magyarország június 25., szombati koncertek

Zenélő Magyarország június 25., szombati koncertek

Zenélő Magyarország június 24., pénteki koncertek

Zenélő Magyarország június 24., pénteki koncertek

Zenélő Magyarország 2022 - időpontok és helyszínek

Zenélő Magyarország 2022 - időpontok és helyszínek

AZ MRME KONCERTJEI 2022-2023 LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET

AZ MRME KONCERTJEI 2022-2023 LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET

KÓRUSTITKÁRI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÓRUSTITKÁRI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Próbajáték 2. klarinét / basszusklarinét/esz klarinét zenekari művész munkakörre

Próbajáték 2. klarinét / basszusklarinét/esz klarinét zenekari művész munkakörre

PRÓBAJÁTÉK KÜRT SZÓLAMBA

PRÓBAJÁTÉK KÜRT SZÓLAMBA

Kedvezményes bérletvásárlás az MRME 2022/2023-as koncertévadára

Kedvezményes bérletvásárlás az MRME 2022/2023-as koncertévadára

Maestro Riccardo Frizza - Chief Conductor Of Hungarian Radio Art Groups

Maestro Riccardo Frizza - Chief Conductor Of Hungarian Radio Art Groups

Riccardo Frizza a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új vezető karmestere

Riccardo Frizza a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új vezető karmestere

Próbaéneklés a Magyar Rádió Énekkarába, minden szólamba!

Próbaéneklés a Magyar Rádió Énekkarába, minden szólamba!

PRÓBAJÁTÉK CSELLÓ SZÓLAMBA

PRÓBAJÁTÉK CSELLÓ SZÓLAMBA

MŰSORVÁLTOZÁS!

MŰSORVÁLTOZÁS!

Lajtha László-díjban részesült énekkarunk vezető karnagya, Pad Zoltán

Lajtha László-díjban részesült énekkarunk vezető karnagya, Pad Zoltán

Próbajáték a kürt szólamba tuttista zenekari művész munkakörre

Próbajáték a kürt szólamba tuttista zenekari művész munkakörre

GYERMEKKÓRUS FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2024/2025-ES TANÉVRE

GYERMEKKÓRUS FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2024/2025-ES TANÉVRE

Próbaéneklés tenor és basszus énekművész állásra

Próbaéneklés tenor és basszus énekművész állásra

Bemutatkozik a Magyar Rádió Gyermekkórusa - a bemutató kóruspróbák időpontjai

Bemutatkozik a Magyar Rádió Gyermekkórusa - a bemutató kóruspróbák időpontjai

Próbajáték 2. harsona zenekari pozícióra

Próbajáték 2. harsona zenekari pozícióra

ELMARAD RICCARDO FRIZZA ÉS A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA KONCERTJE

ELMARAD RICCARDO FRIZZA ÉS A MAGYAR RÁDIÓ SZIMFONIKUS ZENEKARA KONCERTJE

Csáthy Miklós a 2020/2021-es évad zenekari művésze

Csáthy Miklós a 2020/2021-es évad zenekari művésze

WIESLER KÁROLY A 2020/2021-ES ÉVAD ÉNEKKARI MŰVÉSZE

WIESLER KÁROLY A 2020/2021-ES ÉVAD ÉNEKKARI MŰVÉSZE

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara a 25. Enescu fesztiválon

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara a 25. Enescu fesztiválon

Csapó Gyula zeneszerző a Pilinszky 100 pályázat nyertese!

Csapó Gyula zeneszerző a Pilinszky 100 pályázat nyertese!

Megjelent 2021/2022-es koncertévadunk programfüzete

Megjelent 2021/2022-es koncertévadunk programfüzete

Próbajáték 1. oboa munkakörre

Próbajáték 1. oboa munkakörre

Jegyárusítás a 2021/2022-es koncertévadra

Jegyárusítás a 2021/2022-es koncertévadra

Zenélő Magyarország 2021 - szabadtéri koncertsorozat

Zenélő Magyarország 2021 - szabadtéri koncertsorozat

Következő koncertjeink

Következő koncertjeink