vak

Hírek Hírek [eng] Hírek [hun]

MEGJELENT! CHOPIN Piano Concertos 1&2

MEGJELENT!!! MEGJELENT!!! MEGJELENT!!!

a Hungaroton kiadásában

Vásáry Tamás, Farkas Gábor

és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara új Chopin CD-je!

Ajánljuk az alábbi gyűjtőlinket a digitális eléréshez:

https://hungaroton.lnk.to/JV4og4Ut

The two compositions showcase Chopin’s signature style, combining technical virtuosity with emotional expressiveness. They remain some of the most beloved works in the classical music canon, because of their technical brilliance and emotional depth.
On a recording worthy of the legendary composer, brilliant pianist Gábor Farkas is accompanied by the Hungarian Radio Symphony Orchestra and conducted by Tamás Vásáry.
The album is supported by the Wacław Felczak Alapítvány for the Felczak Records Program. We would also like to thank to Lengyel Intézet, Magyar Rádió Művészeti Együttesei, BIRO MUSIC MANAGEMENT , Steinway & Sons and Opera Zongoraterem – Steinway Budapest .
Find Chopin: Piano Concertos Nos. 1&2 on your favourite music streaming sites.

Az album megszületését a Felczak-lemezek Program keretében a Wacław Felczak Alapítvány támogatta. Köszönjük továbbá a Lengyel Intézet, a Magyar Rádió Művészeti Együttesei, a Bíró Music Management, a Steinway & Sons és az Opera Zongoraterem támogatását.

The albums of the Felczak Records series communicate with music, the most universal language, to demonstrate the friendship between the Polish and Hungarian nations, which is nourished by emotions, thoughts and shared values rooted in the historical past. This is what ensures that this friendship, which sets an example for Europe as well, can be sustained and enriched with new contents in the future, too.

A Felczak-lemezek a legegyetemesebb nyelven, a zenében mutatják be, hogy a lengyel és magyar nép barátsága a történelmi múltban gyökerező érzelmekből, gondolkodásmódból, közös értékrendből táplálkozik. Ez biztosítja, hogy az egész Európának is példaadó barátság a jövőben is éljen, és új tartalmakkal gazdagodjék.

Seria Płyty Felczaka za pośrednictwem uniwersalnego języka muzyki uświadamiają nam, że przyjaźń narodów Polskiego i Węgierskiego ma źródło w doświadczeniach z przeszłości, we wspólnym systemie wartości i sposobie myślenia. Dzięki temu ta wyjątkowa przyjaźń, unikalna w całej Europy, stale się umacnia i wzbogaca o nowe płaszczyzny współpracy.

Wacław Felczak (1916–1993), a Poznańi Egyetem történelem szakos hallgatója, az 1938/39-es tanévben ösztöndíjasként az Eötvös Collegium diákja volt. 1940 májusában a földalatti lengyel hadsereg katonájaként tért vissza Budapestre. 1942-től mint a Honi Hadsereg budapesti futárbázisának parancsnokhelyettese a londoni lengyel kormány és annak varsói honi képviselete közötti kapcsolattartást biztosította. Katonai esküjéhez 1945 után is hű maradt: folytatta az ellenállást. 1949-ben letartóztatták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, kiszabadulását részben az 1956-os magyar forradalomnak köszönhette. 1958-tól a krakkói Jagelló Egyetem Történeti Intézetének tanáraként több magyar témájú könyvet is írt (például: Magyarország története). Szakmai felkészültségével, erkölcsi tartásával a diákság példaképévé vált. Ő a névadója a Wacław Felczak Alapítványnak, melynek célja és feladata a magyar- lengyel barátság hagyományának nemzedékek közötti átörökítése, illetve a magyar és a lengyel nemzet közötti együttműködés társadalmi alapjainak szélesítése. A Felczak-lemezek sorozat lengyel magyar együttműködéssel, illetve tartalommal létrehozott albumokat ad közre hat műfajban (komolyzene – népzene; jazz – kortárs; világzene – könnyűzene). A lemezek a legegyetemesebb nyelven, zenében mutatják be, hogy a két nép barátsága a legelemibb ösztönökből, gondolkodásmódból, közös értékrendszerből táplálkozik évszázadok óta. Ez biztosítja, hogy a következő századokban is így legyen.

Wacław Felczak (1916–1993) studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim, w roku akademickim 1938/1939 był stypendystą Eötvös Collegium. Powrócił do Budapesztu w maju 1940 r. jako członek polskiego podziemnego ruchu oporu. W szeregach Armii Krajowej był odpowiedzialny za łączność kurierską między rządem polskim w Londynie a podziemiem politycznym w Warszawie, od 1943 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy placówki łączności w Budapeszcie. Po 1945 r. pozostał wierny złożonej przysiędze wojskowej i kontynuował walkę o wolną i demokratyczną Polskę. W 1948 r. został aresztowany i skazany na dożywotnie więzienie; wyjście na wolność częściowo zawdzięczał następstwom węgierskiej rewolucji 1956 r. W 1958 r. objął asystenturę w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; był autorem kilku monografii o tematyce związanej z Węgrami, z których najbardziej znana jest Historia Węgier. Jego wiedza i niezłomna postawa moralna sprawiła, że stał się wzorem do naśladowania nie tylko dla swoich studentów, ale także dla młodych węgierskich opozycjonistów.

Fundacja im. Wacława Felczaka stawia sobie za cel przekazywanie przyjaźń polsko-węgierskiej, a także wspieranie inicjatyw społecznych w ramach współpracy obu narodów. Seria Płyty Felczaka prezentuje twórczość polskich i węgierskich artystów w sześciu odsłonach i gatunkach muzycznych (muzyka poważna – muzyka ludowa, jazz – muzyka nowoczesna, muzyka światowa – muzyka rozrywkowa). Płyty te za pośrednictwem uniwersalnego języka muzyki uświadamiają nam, że przyjaźń obu narodów ma źródło w doświadczeniach z przeszłości, we wspólnym systemie wartości i sposobie myślenia. Dzięki temu wyjątkowa przyjaźń Polski i Węgier, unikalna w całej Europy, stale się umacnia i wzbogaca o nowe płaszczyzny współpracy.

 

További hírek